Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

ΠΛΟΥΣΙΏΝ καί ΠΤΩΧΩΝ...λεξιλόγιον"..

Οί τρείς κυριώτερες λέξεις γιά τόν " πλούσιο" ανάγονται στήν θαλασσοκρατία τών προγόνων μας!!

- α)πλούσιος...β)εύπορος...γ)αφνειός.

-πλούσιος: από τό πλού,πλοός( ..θάλασσα).

-εύπορος :..εύ+πόρος= θάλασσα( έν+πόρος < έμπορος).

-αφνειός: αυτός πού πλούτισε από.." ν η ό ς"! (Ναύς= πλοίο).( Αφνειός...Κόρινθος).
Ο πλούσιος λέγεται καί:
-εχέτης...από τό ρ.έχω,κατέχω.
-πολυκτήμων..από τά πολλά κτήματα !
- πολυβούτης..έχει πολλά βοτά=βοσκήσματα!
-εριθαλής.. (έρι= λίαν+ θάλλω= ακμάζω).
-ζάχρυσος..έχει πολύ χρυσό!( όπως ,ζάπλουτος,ζα=λίαν,πολύ).
-βαθύκληρος...από τό "κλήρος"= περιουσία.
-βαθύπλουτος...(γνωστός...έεεεχει ..τού "κερατά").

- λακόπλουτος! εδώ Σάς έχω..ποιός είναι;Ειναι αυτός πού ...βρήκε ( ..λίρες άς πούμε) θησαυρό στό χωράφι...έσκαψε " λάκκο" καί....τά βρήκε!
Πάμε στόν " φτωχό"!( κι' εδώ ρέ ...στη μου! λίγες λέξεις έχει! Προσπάθησα...σκέφτηκα νά "βρώ" πιό πολλές ...νά τόν βοηθήσω, νά τόν κάνω πιό πλούςιο - λεκτικά-αλλά ..liokia ...!Αρβανίτικα..άς τό θυμόσαστε..)

-πένης...από τό πόνος= κόπος.
-αίτης...από τό αιτώ=ζητώ. Λέγεται καί: προσαίτης,μεταίτης,προσαιτητής( " ζήτουλας")
-ενδεής...έχει ένδεια,ανάγκη!
-άστηνος...δέν έχει πού νά σταθεί..
αναργύριος...δέν έχει..αργύρια!

- δέκτης..ωραίο!! Από τό ότι,δέχεται ελεημοσύνη ..δέν είναι " ακατάδεκτος"!!Τώρα,υπάρχουν καί άλλες λέξεις γιά τόν έρμο τόν "φτωχό" πού σχετίζονται μέ τόν αγώνα του ως πρός τό "ζήν",βασιζόμενος στά.." χεράκια" του,όπως: χερνήτης...γαστρόχειρ...εγχειρογάστωρ...χειρώναξ!!

Πολύ φοβούμαι ότι....όλος αυτός ο κόπος,οι χειρονακτικές εργασίες...ο αγώνας του πρός επιβίωση ..τού προξενούν μιάν άλλην"φτώχεια",μιάν άλλην.." πενίαν" τήν : " μ ι κ ρ ο π ε ν ί α ν".!!( μικρό=από κόπο,κούραςη+penis...αγγλικό ) Ασθένειαν...δυστυχώς πού εξετάζουν τά "ανδρολογικά" Ινστιτούτα..( από δώ καί τό: "όπου ο φτωχός κι'η μοίρα του..").. Σάς γράφω κανα-Γαλλικό...γιά νά τά...συγκρατείτε καλύτερα!Στό τέλος όμως,δείτε τί λέει ο Πίνδαρος:

-" ..αφνειός,πενιχρός,άμα νέονται ές πέρας θανάτου ..."δηλ.πλούσιος καί 

φτωχός..  μαζύ πάνε 

στόν τάφο..!! .

.

music+ الموسيقى -